Categorieën
algemeen

Huiduitslag kind

Huiduitslag is iets dat vaak voorkomt bij baby’s tijdens de kraamzorg en kinderen. In veel gevallen is de huiduitslag van tijdelijke aard en onschuldig. Desondanks is het niet onverstandig om bij twijfel de huisarts in te lichten of te bezoeken. Veel soorten huiduitslag bij baby’s en kinderen zijn erg besmettelijk, voorbeelden hiervan zijn krentenbaard en waterpokken. Het kan dan nodig zijn om het kind thuis te houden van de creche/opvang.

De huiduitslag kan gepaard gaan met algemene malaise, het kind voelt warm aan, is hangerig en meer huilerig dan normaal. Bovendien kan huiduitslag bij een kind gepaard gaan met verhoging/koorts.

Op deze pagina staan de meest voorkomende oorzaken van huiduitslag bij jonge kinderen en baby’s. Nogmaals, als er twijfel heerst over het type huiduitslag dan is een afspraak bij de huisarts wel gewenst.

Rode hond

Het rubellavirus is verantwoordelijk voor de besmettelijke virale ziekte Rode hond. Deze ziekte wordt overgedragen via de lucht en heeft een vrij mild karakter. De ziekte is tevens minder besmettelijk dan de mazelen. De huiduitslag bij Rode hond wordt gekenmerkt door fijne rood-roze vlekjes die vaak begint in het gezicht en verder uitbreidt.
Lees meer over de rode hond


Waterpokken

Deze vrij bekende kinderziekte wordt veroorzaakt door het zeer besmettelijke varicella-zoster-virus. Meestal is het kind tussen de 5 en de 10 jaar wanneer de ziekte zich openbaart. Het lijfje van het kind wordt soms bezaaid met rode kleine blaasjes die erg jeuken. Op de blaasjes komen uiteindelijk korstjes, als deze eraf vallen is de ziekte bijna teneinde. Over het algemeen is er na de ziekte niets meer van zichtbaar, heel soms ontstaan er kleine littekens op de plekken van enkele blaasjes. Vaak heeft het kind dan eraan gekrabt en de infectie plaatselijk erger gemaakt.
Lees meer over de waterpokken

Krentenbaard
Deze huidziekte wordt veroorzaakt door een bacterie, de infectie begint meestal rondom de mond en kan zich van daar verplaatsen naar de rest van het lichaam. De huiduitslag is zeer goed te behandelen met een antibiotische zalf. Helaas is de huiduitslag vaak jeukend waardoor het kind gaat krabben en daarmee de ziekte kan overbrengen naar andere plaatsen van het lichaampje, maar ook kan doorgeven aan anderen. Volwassenen zijn hierbij overigens ook vatbaar voor.
Lees meer over krentenbaard

Zesde Ziekte
De Zesde Ziekte is een vrij milde virusinfectie van de huid, veroorzaakt door een herpes-virus. De ziekte komt voor bij kinderen tussen 3 maanden en 4 jaar. De Zesde Ziekte begint met een plotseling opkomende hoge koortspiek die over het algemeen tussen de 3 en 5 dagen duurt, soms langer. Meestal ontstaat er enkele uren na de eerste koortspiek de huiduitslag welke wordt gekenmerkt door kleine lichtrode vlekjes die niet jeuken of pijn doen. De huiduitslag blijven meestal maar enkele dagen. Het kind kan griepachtige verschijnselen vertonen naast de huiduitslag.
Lees meer over de Zesde Ziekte

Netelroos
Deze aandoening kan zowel bij kinderen als bij volwassenen voorkomen en kenmerkt zich door strepen op de huid. Er is sprake van een allergische reactie en gaat gepaard met witte, rode, gezwollen plekjes die erg kunnen jeuken of branden. De allergische reactie kan zijn op voeding, medicatie, zonlicht, stoffen in cosmetische producten (zeep, zalf e.d.) en insectenbeten. De behandeling van netelroos is erop gericht om de oorzaak weg te nemen. Er moet dus worden gekeken door welke factor de allergie optreedt. Voorts gaat netelroos vanzelf voorbij en hoeft er dus geen medicatie worden gegeven. Bij een ernstige of erg toenemende allergische reactie moet er soms wel worden ingegrepen.

Tekenbeet

Speciaal bij kinderen moet erg gelet worden op een tekenbeet, omdat jonge kinderen vaak veel buiten in de natuur spelen en daardoor vatbaar zijn voor deze parasiet. Een teek zal zich in de huid bijten en daar een tijdje blijven zitten. Het probleem van een teek is, dat deze een bacterie bij zich kan dragen (Borrelia-bacterie). Deze bacterie kan de ziekte van Lyme veroorzaken die – indien onbehandeld – ernstige gevolgen kan hebben voor het kind. Bij een tekenbeet die drager is van de bacterie, ontstaat er in sommige gevallen een kring rondom de tekenbeet. Als deze uitslag er is, moet vrijwel altijd worden gestart met antibioticum. Echter de uitslag is niet altijd zichtbaar na een besmette tekenbeet. Daarom moet de huid van een kind altijd goed worden nagekeken op de aanwezigheid van eventuele teken. Een teek kan gemakkelijk worden weggehaald met een zogenaamde tekentang. Heel belangrijk hierbij is dat de teek volledig wordt verwijderd, dus inclusief lijf en kop!
Lees meer over de tekenbeet

Categorieën
algemeen

Tekenbeet en ziekte van Lyme

Een teek is een kleine parasiet dat zich in de huid nestelt en plaatselijk bloed opzuigt. Een teek kan besmet zijn met de Borrelia-bacterie. Deze vervelende bacterie kan, indien onbehandeld, de Ziekte van Lyme overbrengen op de mens. Zeer kenmerkend voor de Ziekte van Lyme is de ovale kring die rondom de tekenbeet verschijnt op de huid. Deze specifieke huiduitslag bij de Ziekte van Lyme wordt erythema migrans genoemd. In ongeveer 50% van de gevallen van de Ziekte van Lyme verscheen de erythema migrans.

Huiduitslag na een tekenbeet

Niet na elke tekenbeet komt deze kring voor. Er zijn ook gevallen bekend van Lyme-ziektebesmetting zonder dat daar een huiduitslag aan vooraf werd gegaan. Neem dus bij twijfel altijd contact op met de huisartsenpost bij een vermeende tekenbeet!

Categorieën
algemeen

Huiduitslag bij anti epileptica

Anti-epileptica is medicatie welke wordt gegeven aan mensen die lijden aan de neurologische aandoening epilepsie. Epilepsie is een verzamelnaam voor een grote groep syndromen die epileptische aanvallen als gemeenschappelijke kenmerk hebben. Men spreekt van epilepsie als een persoon minstens twee niet-geprovoceerde epileptische aanvallen binnen een zeker tijdsbestek heeft gehad.

Indien men na inname van de anti-epileptica wijdverspreide rode vlekken op de huid ontwikkelt, dan kan er sprake zijn van een overgevoeligheidsreactie. Deze overgevoeligheidsreactie kan variëren van een onschuldige uitslag tot het ernstige maar zeldzame Stevens-Johnsonsyndroom

Categorieën
algemeen

Stevens Johnson syndroom

Het syndroom van stevens-johnson (SJS) is een zeldzame hypersensitiviteitsreactie van de huid en slijmvliezen. Er kan bij een ernstige reactie zelfs necrose (afsterven weefsel) plaatsvinden op de huid. De oorzaak is veelal onbekend maar vaak worden medicatie en infecties als uitlokkende factoren gezien. De behandeling van de aandoening is puur symptomatisch er is geen genezing, de huid zal voorzichtig worden verzorgd als een ernstig verbrande huid.

Categorieën
algemeen

Krentenbaard

Impetigo (krentenbaard) is een besmettelijke infectie van de huid, deze manifesteert zich vaak rondom de mond en neus maar kan overal op de huid voorkomen. Kinderen en volwassenen kunnen drager zijn van de bacterie die krentenbaard veroorzaakt zonder daar zelf last van te hebben. Krentenbaard komt tot uiting op de huid waar al een beschadiging zat (bv. een klein wondje). Er ontstaan enkele kleine wondjes en blaasjes met pus die gaan samenvoegen en uitbreiden. Bij uitbreiding lijkt het op een baard met krenten (vandaar de naam). Krentenbaard jeukt in veel gevallen wat de besmettelijkheid ten goede komt. Tegen krentenbaard is een antibiotica-zalf beschikbaar op recept van de huisarts. De huidziekte is gemakkelijk te genezen en zal zonder restverschijnselen verdwijnen.

Deze typische huidaandoening komt vrij frequent voor bij jonge kinderen. Naast het feit dat de huidaandoening vrij onschuldig is, kan deze gemakkelijk overgedragen worden. Door te krabbelen kunnen de bacterieen – met name bij kinderen – gemakkelijk verspreid raken. Het krabben geeft tevens kan op kleine infecties van de wondjes, eventueel kan er in overleg met de huisarts een zalf worden gesmeerd dat de jeuk tegen gaat. Geadviseerd wordt om het kind thuis te laten totdat de wondjes zoveel mogelijk geheeld zijn, dit zal na regelmatig insmeren van de huid met een antibacteriele zalf vaak binnen enkele dagen zijn.

Categorieën
algemeen

Uitslag bij antibiotica

Antibiotica wordt voorgeschreven bij een bacteriële infectie, antibiotica heeft geen invloed op een virusinfectie.
Het nadeel van antibiotica is dat het ook de gezonde bacteriën in het lichaam aanvalt.
Bovendien ontstaan er niet zelden bijwerkingen bij het gebruik van antibiotica. Een veel voorkomende bijwerking van antibiotica is het ontstaan van rode vlekken op de huid.
Deze rode vlekken kunnen spontaan ontstaan maar kan ook ontstaan bij blootstelling aan direct zonlicht bij het gebruik van antibiotica.
Dat is tevens de reden dat te veel blootstelling aan de zon tijdens een antibioticakuur sterk wordt afgeraden.
Wees dus voorzichtig in de zomer als je bezig bent met een antibioticakuur.

Categorieën
algemeen

Roodvonk

Roodvonk is een vlekjesziekte die wordt veroorzaakt door de streptokokkenbacterie die erg besmettelijk is. Streptokokken is een bacterie die ook andere ziektes kan veroorzaken. Roodvonk komt vooral voor bij kinderen tot 6 zes jaar. Maar ook volwassenen kunnen roodvonk krijgen.
De huid bij roodvonk lijkt vaak op rood kippenvel, kleine rode bultjes en voelt aan als schuurpapier. De tong kan bij roodvonk ook van kleur veranderen, het begint met een witte uitslag en verandert uiteindelijk naar een rode dikke bobbelige tong.

Huiduitslag bij Roodvonk – Bron: Google images

Categorieën
algemeen

Huidkanker

Vanzelfsprekend moet niet bij iedere huidafwijking of huiduitslag meteen worden gedacht aan huidkanker, desondanks is het een serieus ziektebeeld dat uitgesloten dient te worden. Omdat huidkanker zich in verschillende vormen kan uiten en verschillende patronen heeft, kan er niet één specifiek kenmerk beschreven worden. In het algemeen wordt huidkanker beschreven als een verandering van de huid zoals een ruw plekje, ongenezende wond of een bestaande plek of afwijking (denk aan een moedervlek) dat plotseling verandert (groter wordt, van kleur of structuur verandert).

Soorten huidkanker
Feitelijk zijn er twee soorten huidkanker; de melanomen en de niet-melanomen.

  • Melanomen
  • Niet-melanomen
    • Basaalcelcarcinoom
    • Plaveiselcarcinoom

Risicofactoren huidkanker
Veruit de grootste risicofactor voor de ontwikkeling van huidkanker is (langdurige of veelvuldige) blootstelling aan de zon. De schadelijke UV-straling van de zon (piekmoment is tussen 12 en 14 uur overdag) zorgt naast een bruine tint ook voor beschadiging van de huid. Algemeen wordt aangenomen dat hoe vaker men is verbrand door de zon, des te groter is de kans op de ontwikkeling van huidkanker. Andere risicofactoren zijn het type huid (hoe lichter de huid hoe hoger het risico), leeftijd, hoeveelheid moedervlekken reeds op het lichaam en medicatie die het immuunsysteem onderdrukken (bijvoorbeeld bij transplantatiepatienten).

Categorieën
algemeen

Meningokokken ontsteking

De meningokokken ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Neisseria meningitidis. Er zijn twee vormen van meningokokkenontsteking, de meningitis en de meningococcaemie. Bij meningitis zit de bacterie in het hersenvlies en veroorzaakt het aldaar een hersenvliesontsteking met klachten als nekpijn, braken, duizeligheid, nekstijfheid en lichtschuwheid. Bij meningococcaemie zit de meningokokkenbacterie in het bloed. Meningococcaemie gaat gepaard met huiduitslag; rode niet-wegddrukbare plekken op de huid (petechieen en purpura). De rode vlekken kunnen over het gehele lichaam voorkomen, de vlekken kunnen stervormen aannemen en de huid kan plaatselijk open/kapot gaan.

Categorieën
algemeen

Gordelroos

Wat is Gordelroos / zona ?

De door het virus “Herpes Zoster” veroorzaakte huidziekte Gordelroos is een vervelende en pijnlijke huidaandoening.

gordelroos symptomen

Gordelroos uit zich door huiduitslag in de vorm van rode bultjes en kleine blaasjes gevuld met vocht dat zich vaak manifesteert in de vorm van een gordel. Daar ontleent de huidaandoening dan ook zijn naam aan.

gordelroos oorzaak

Het virus dat gordelroos veroorzaakt is verwant aan het virus dat waterpokken veroorzaakt. Dit virus zal nadat de waterpokken zijn verdwenen sluimerend aanwezig zijn in het menselijk lichaam zonder voor klachten te zorgen. Ten tijde van verminderde weerstand kan het virus opkomen en kan er gordelroos ontstaan.

gordelroos besmettelijk

Gordelroos is erg besmettelijk dus hiermee moet ernstig rekening gehouden worden.

Klachten gordelroos

De klachten varieren van ernstige huiduitslag tot ernstige malaise en koorts. De klachten van gordelroos nemen ook toe, aanvankelijk zal de plek eerst tintelen, vervolgens pijnlijker worden en komen er ee blaasjes en rode bultjes. De bultjes kunnen naast pijnklachten ook voor ernstige jeuk zorgen.

hoe lang duurt gordelroos

Na ongeveer 7 dagen zullen de blaasjes opdrogen en kunnen er littekens ontstaan. Gordelroos gaat vanzelf weer over en meestal zonder restverschijnselen. . Anti-virale medicatie zal alleen worden gegeven als er vermoeden is op het ontstaan van ernstige complicaties.

gordelroos pijn

Bij langdurige pijnklachten kan er worden gestart met pijnmedicatie

gordelroos stress

Bij een verminderde weerstand kan het virus worden geactiveerd. Dit kan behalve lichamelijke oorzaken ook psychische oorzaken hebben zoals spanning en stress

gordelroos kind

Het kan zijn dat een kind gordelroos krijgt, maar die kans is vrij klein eigenlijk. 20 procent van de mensen krijgt dit ooit in hun leven, maar dan vooral op latere leeftijd, meestal na hun vijftigste levensjaar.