Categorieën
algemeen

Huiduitslag bij anti epileptica

Anti-epileptica is medicatie welke wordt gegeven aan mensen die lijden aan de neurologische aandoening epilepsie. Epilepsie is een verzamelnaam voor een grote groep syndromen die epileptische aanvallen als gemeenschappelijke kenmerk hebben. Men spreekt van epilepsie als een persoon minstens twee niet-geprovoceerde epileptische aanvallen binnen een zeker tijdsbestek heeft gehad.

Indien men na inname van de anti-epileptica wijdverspreide rode vlekken op de huid ontwikkelt, dan kan er sprake zijn van een overgevoeligheidsreactie. Deze overgevoeligheidsreactie kan variëren van een onschuldige uitslag tot het ernstige maar zeldzame Stevens-Johnsonsyndroom